Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2019

15:28
6649 b7e8 350
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viathebelljar thebelljar

November 05 2018

discodance
21:23

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway vianawrocka nawrocka
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51

November 01 2018

discodance
18:23
Reposted fromshakeme shakeme viauseeidream useeidream
discodance
18:22
0032 56b0 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viauseeidream useeidream
18:22
0309 1e37 350
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viauseeidream useeidream

October 13 2018

discodance
20:21
9589 a384 350
Reposted fromgrobson grobson viarudaizia rudaizia
discodance
20:19
Reposted fromshakeme shakeme viaClary Clary
discodance
20:18
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viainsanedreamer insanedreamer
discodance
20:18
0942 fe3a 350
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer

September 28 2018

discodance
19:39
Reposted fromshakeme shakeme

September 24 2018

discodance
16:41
Jestem tak pusty że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe teatr boisko zajezdnię tramwajową. 
— Tadeusz Różewicz

September 20 2018

discodance
18:43
Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar
discodance
18:37
3141 4875 350
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer

August 19 2018

discodance
20:27
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
discodance
20:14
discodance
20:14
20:05
6445 a8fe 350
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera

July 28 2018

discodance
20:04
0495 8d6d 350
Reposted fromzmilosci zmilosci viaszydera szydera
discodance
20:01
discodance
20:01
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...