Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

discodance
18:10
3719 c6ef 350
Reposted fromkukka kukka viainsanedreamer insanedreamer
discodance
18:08
discodance
18:08
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaClary Clary

March 30 2019

discodance
22:24
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
discodance
21:49
7831 a0eb 350
Reposted fromkarahippie karahippie viaszarakoszula szarakoszula

March 22 2019

discodance
21:22

February 23 2019

discodance
20:23
6060 789d 350
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer

February 12 2019

17:19
9303 5b10 350
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaajmaga ajmaga

February 05 2019

discodance
15:55
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer

January 31 2019

15:28
6649 b7e8 350
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viathebelljar thebelljar

November 05 2018

discodance
21:23

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway vianawrocka nawrocka

November 01 2018

discodance
18:23
Reposted fromshakeme shakeme viauseeidream useeidream
discodance
18:22
0032 56b0 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viauseeidream useeidream
18:22
0309 1e37 350
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viauseeidream useeidream

October 13 2018

discodance
20:21
9589 a384 350
Reposted fromgrobson grobson viarudaizia rudaizia
discodance
20:19
Reposted fromshakeme shakeme viaClary Clary
discodance
20:18
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viainsanedreamer insanedreamer
discodance
20:18
0942 fe3a 350
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer

September 28 2018

discodance
19:39
Reposted fromshakeme shakeme

September 24 2018

discodance
16:41
Jestem tak pusty że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe teatr boisko zajezdnię tramwajową. 
— Tadeusz Różewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl