Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

discodance
19:45
7123 c368 350
Reposted fromdeszcz deszcz viaoxygenium oxygenium

April 20 2018

discodance
13:08
Reposted fromsilence89 silence89 vialeksandra leksandra
discodance
13:05
Pozornie to, co trzymane w ukryciu jest bezpieczniejsze. Ale z uczuciami jest inaczej. Im dłużej i głębiej skrywasz je w sobie, tym bardziej stają się niebezpieczne, rosną w siłę, domagają się słów.
— Olga Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasomebunny somebunny
discodance
13:05
8689 82b9 350
Reposted from4777727772 4777727772 viasomebunny somebunny

April 15 2018

discodance
21:38
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek

April 13 2018

discodance
21:23
Ty milczysz i ja milczę
- tylko to nas teraz łączy.
— K. Kowalewska
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialeksandra leksandra
21:23
8276 4f45 350
Reposted fromjustadream justadream vialeksandra leksandra
discodance
21:23
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara

April 12 2018

discodance
21:19
discodance
21:19
Reposted fromshakeme shakeme

April 06 2018

discodance
21:20
1875 0545 350
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaszydera szydera
discodance
21:11
3574 a89d 350
discodance
21:03
5543 8f90 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viasomebunny somebunny

April 05 2018

discodance
15:25
0739 9ca2 350
Reposted from4777727772 4777727772 viaosiaka osiaka
discodance
15:23
1305 9717 350
Reposted fromnezavisan nezavisan vialeksandra leksandra

March 28 2018

discodance
11:09

March 24 2018

discodance
21:20
Reposted frommrrru mrrru viapomruki pomruki
discodance
21:19
Reposted fromshakeme shakeme viapomruki pomruki

March 21 2018

discodance
09:52
1990 b817 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viapomruki pomruki
discodance
09:27
6118 cd26 350
Reposted from4777727772 4777727772 viaosiaka osiaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl