Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

19:49
3545 1e33 350
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer

July 06 2018

15:34

July 04 2018

discodance
20:05
I dlaczego tyle to trwa? Od miesięcy już wiem, że nic z tego A nie mogę spać, nie!
— Bitamina / Dawid Podsiadło - Nikt
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

June 28 2018

discodance
20:17
3473 a0e6 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viamieszu mieszu

June 22 2018

discodance
17:37
Reposted fromshakeme shakeme viaIriss Iriss

June 14 2018

discodance
06:29
Reposted fromshakeme shakeme viaskrzacik skrzacik

June 09 2018

discodance
21:18
6478 58cf 350
Reposted from4777727772 4777727772 viathebelljar thebelljar
discodance
21:17

June 02 2018

discodance
20:08
9180 f4ef 350
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaIriss Iriss

May 24 2018

discodance
18:46
9910 8f98 350
Reposted fromheroes heroes viamy-anxieties my-anxieties
18:41
7596 ec8d 350
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaepidemic epidemic

May 23 2018

13:35

cementforbones:

me making coffee: this going to fix everything.

May 17 2018

discodance
20:11
Ile nocy można nie spać, czekając, aż napiszesz?

(więc pisze się samemu, pisze się do siebie, do ciebie, za ciebie, znów za siebie, listy nieotrzymane, pocztówki zagubione, które byś, przecież!, wysłała, całusy w policzek, w kącik ust, w zimny nos; więc pisze się samemu, pisze się do ciebie, do siebie, za siebie, za siódmą ulicę i ulicę siódmego miesiąca, za wszystko, co było i za więcej rzeczy, które być mogły)
— Ochocki, Vithren, "Pocztówki na ulicę siódmego, pod tamto drzewo, pod tamten cień", "Łuny twojego uśmiechu"
Reposted fromvith vith viapomruki pomruki
discodance
14:21
8857 8771 350
Reposted from4777727772 4777727772 viarudaizia rudaizia

May 11 2018

discodance
11:19
Reposted fromjedyny jedyny viaszydera szydera

May 04 2018

discodance
09:26
Reposted fromagridoce agridoce viaClary Clary
discodance
09:24

April 26 2018

discodance
17:33
Reposted fromshakeme shakeme vialeksandra leksandra
discodance
17:33
0092 11f4 350
Reposted fromartlover artlover vialeksandra leksandra

April 22 2018

discodance
19:45
7123 c368 350
Reposted fromdeszcz deszcz viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl